รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆ
รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาศต่างๆๆให้เช่าชุดพิธีสงฆ์สอบถามสุเทพ อยู่เย็น โทร 086-3590375

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ที่หมู่บ้านแพรกษาเมืองใหม่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 16-12-54ไม่มีความคิดเห็น: